GUDSTJENESTER

BegivenhedDato

Højmesse

Anders Dalgaard

28. aug 09:00
10:00
28. aug 09:00 -
10:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

31. aug 14:00
15:00
31. aug 14:00 -
15:00

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

4. sep 10:30
12:00
4. sep 10:30 -
12:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

7. sep 15:00
16:00
7. sep 15:00 -
16:00

28.08.2016: Højmesse

04.09.2016: Højmesse

11.09.2016: Højmesse

ORIENTERINGS- OG OPSTILLINGSMØDE TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.00

Der skal vælges et nyt menighedsråd i efteråret 2016. Valgperioden er fire år gældende fra 1. søndag i advent.

Menighedsrådet indbyder til orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00 i Konfirmandhuset. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejdsopgaver, om arbejdet i menighedsrådet de seneste fire år og om tanker for arbejdet i de kommende år. Efter orienteringen kan der afholdes opstillingsmøde for liste til menighedsrådsvalget.

Menighedsrådet har siden 2012 bestået af syv valgte medlemmer tillige med sognepræsten, som er født medlem. Siden valget i 2012 er antal folkekirkemedlemmer i Øster Snede Sogn faldet fra lidt over 2000 til lidt under 2000, hvilket betyder, at antal valgte medlemmer af det nye menighedsråd falder fra syv til seks plus sognepræsten.

Af de nuværende valgte medlemmer af menighedsrådet er Verner Rud Nielsen, Hans Ove Kristensen og Klaus Hyldborg villige til at genopstille, mens Anne Jensen, Jens Seerup Nielsen, Christen Christensen og Elisabeth Jørgensen ikke ønsker at genopstille.

GUDSTJENESTER PÅ HJEMMESIDEN

Efter indkøring af AV-udstyr i kirken er der nu adgang til at se de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden.

Det er også muligt at se gudstjenesten direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejecenter, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de tre seneste søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.