Friluftsgudstjeneste søndag den 27. august

Sensommeren indledes med den traditionsrige friluftsgudstjeneste for hele familien søndag den 27. august kl.10.30 Spejderhuset.

Efter gudstjenesten kan den medbragte mad nydes. For dem, der måtte have lyst, vil der være forskellige aktiviteter. Alle er meget velkommen!

Bliv besøgsven!

Menighedsrådet ønsker at kunne tilbyde besøgstjeneste ud fra Øster Snede Kirke. Sognepræst Anders Dalgaard har modtaget henvendelse fra to personer, som gerne vil have en besøgsven.

En besøgsven er knyttet til en bestemt person, som ønsker besøg (besøgsvært). Det nærmere omfang og indhold af besøg aftales mellem besøgsven og besøgsvært. Det kunne være en time om ugen eller hver 14. dag. Indholdet kan være almindeligt samvær, oplæsning, et spil, en gå- eller køretur eller hvad besøgsværten  har lyst til. En besøgsven har tavshedspligt med de oplysninger, vedkommende kommer i besiddelse af gennem besøgene.

Første skridt i at etablere en besøgstjeneste er at få aftale med et antal personer, som vil tilbyde sig som besøgsvenner. Derfor opfordres interesserede til at kontakte sognemedhjælper Lisette Vestergaard, tlf. 24 42 76 09 eller sognepræst Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11.

Menighedsrådet håber, at det vil lykkes at få besøgstjenesten i gang fra efteråret 2017.

Gudstjenester på hjemmesiden

Efter indkøring af AV-udstyr i kirken er der nu adgang til at se de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se gudstjenesten direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejecenter, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de tre seneste søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

20aug kl. 09:00

Højmesse

Peter Krabbe-Larsen

20aug kl. 09:00
21aug kl. 14:00

Sommerfest i Øster Snede Kirke og Præstegård

Anders Dalgaard

21aug kl. 14:00
27aug kl. 10:30

Frilufts- og familiegudstjeneste

Anders Dalgaard

27aug kl. 10:30
03sep kl. 09:00

Højmesse

Peter Krabbe-Larsen - Kirkekaffe

03sep kl. 09:00