GUDSTJENESTER

BegivenhedDato

Højmesse

Peter Krabbe-Larsen - Kirkekaffe

23. okt 09:00
10:00
23. okt 09:00 -
10:00

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

30. okt 10:30
12:00
30. okt 10:30 -
12:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

2. nov 15:00
16:00
2. nov 15:00 -
16:00

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

6. nov 10:30
12:00
6. nov 10:30 -
12:00

23.10.2016: Højmesse

30.10.2016: Højmesse

06.11.2016: Højmesse

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Ved fristens udløb den 27. september 2016 er der til valgbestyrelsens formand Klaus Hyldborg kun indleveret én liste. Det er den fælleskirkelige liste, som blev opstillet på mødet den 13. september 2016.

Afstemningsvalget den 8. november 2016 er som følge heraf aflyst. Den fælleskirkelige liste udgør herefter det menighedsråd, som tiltræder den 1. søndag i advent, dvs. den 27. november 2016.

Følgende indtræder i det kommende menighedsråd: Verner Rud Nielsen, Klaus Hyldborg, Hans Ove Kristensen, Vibeke Meier, Therkel Gamst og Steen Stidsen. Følgende er valgt som suppleanter: Ejvind Jakobsen og Anders Due.

Det kommende menighedsråd forventes at afholde konstituerende møde i slutningen af oktober 2016.

GUDSTJENESTER PÅ HJEMMESIDEN

Efter indkøring af AV-udstyr i kirken er der nu adgang til at se de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden.

Det er også muligt at se gudstjenesten direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejecenter, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de tre seneste søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.