Juleafslutning vuggestuer og dagplejere 6. december

Juleafslutning Bøgehaven 7. december

Juleafslutning Børnehuset

Gudstjenester på hjemmesiden

Efter indkøring af AV-udstyr i kirken er der nu adgang til at se de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se gudstjenesten direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejecenter, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de tre seneste søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

11dec kl. 09:00

Højmesse

Peter Krabbe-Larsen

11dec kl. 09:00
18dec kl. 16:00

Højmesse

Anders Dalgaard

18dec kl. 16:00
23dec kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

23dec kl. 10:30