Kirkehøjskole mandag den 19. november kl. 19.30 i Løsning

Den anden aften i kirkehøjskolen i 2018-2019 afholdes mandag den 19. november kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42A, 8723 Løsning

Aftenen byder på foredrag ved generalsekretær René Brocelius Ottesen, Åbne Døre Danmark.

Emne: Ret til religionsfrihed

Hver dag lider millioner af kristne for deres tro. Det er ikke rimeligt. Derfor arbejder den internationale organisation Åbne Døre for at støtte verdens forfulgte kristne på alle de måder, de kan, med alt fra humanitær hjælp, når kristne forvises fra deres landsby på grund af deres kristne tro, til advokathjælp, når kristne uretfærdigt anklages, fordi de er kristne, og meget mere. Åbne Døre kæmper for kristnes ret til religionsfrihed. 

Pastor Benjamin Kobborg vikar for Anders Dalgaard

Sognepræst Anders Dalgaard er blevet bevilget studieorlov i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2018. Biskoppen har ansat pastor Benjamin Kobborg som vikar for Anders Dalgaard under orloven.

Benjamin Kobborg, 40 år, bosiddende i Lystrup nord for Aarhus sammen med sin familie bestående af hustru og to børn. 

Benjamin Kobborg blev færdig som cand.theol. i 2007 og har siden dengang dels været i Grønland og dels arbejdet en del år i den kirkelige organisation Afrika InTouch (Mission Afrika). Derudover har han af et par omgange også fungeret som præst. Først i 2009, hvor han blev ordineret, og lige nu er han i et vikariat i Sahl-Gullev-Bjerringbro i Viborg Stift.

Ved siden af præstegerningen har Benjamin Kobborg fra tid til anden været ekstern underviser på 3K-uddannelsen og Diakonhøjskolen i VIA regi, ligesom han er uddannet metakognitiv psykoterapeut.

Benjamin Kobborg mødte menighedsrådet den 15. august, hvor han gav udtryk for, at han glæder sig til at møde menigheden og samarbejdet med kirkens medarbejdere og menighedsråd. 

Benjamin Kobborg kan træffes på telefon 29 72 29 59 og på mail: kobborg@gmail.com.

Gudstjenester på hjemmesiden

Efter indkøring af AV-udstyr i kirken er der nu adgang til at se de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se gudstjenesten direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejecenter, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de tre seneste søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

21nov kl. 15:00

Plejehjemsgudstjeneste

Benjamin Kobborg

21nov kl. 15:00
25nov kl. 09:00

Højmesse

Helga Bendfeldt - Kirkekaffe

25nov kl. 09:00
02dec kl. 10:30

Familiegudstjeneste

Benjamin Kobborg

02dec kl. 10:30