Ulønnet hjælpepræst

I forbindelse med ordination af Daniel Præstholm, der er ungdoms- og undervisningskonsulent i Indre Mission, er det aftalt, at han knyttes til sognepræst Anders Dalgaard og dermed Øster Snede Sogn som ulønnet hjælpepræst.

Baggrunden herfor er, at ordination af en medarbejder i en folkekirkelig organisation forudsætter, at vedkommende tillige knyttes til en præst/sogn i Folkekirken. Daniel Præstholm blev ordineret tirsdag den 26. februar 2019 i Haderslev Domkirke.

Det er aftalt, at Daniel Præstholm deltager i gudstjenesten 24. marts 2019 for at blive præsenteret for menigheden i Øster Snede Sogn. Det er tillige aftalt, at han især skal varetage ungdomsgudstjenester enkelte gange om året.

Gudstjenester på hjemmesiden

Øster Snede Kirke tilbyder mulighed for at de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se en gudstjeneste direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejehjem, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de seneste tre søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

20mar kl. 15:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

20mar kl. 15:00
24mar kl. 10:30

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

24mar kl. 10:30
31mar kl. 10:30

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

31mar kl. 10:30
03apr kl. 15:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

03apr kl. 15:00