Lone Henriksen ny sognemedhjælper

Det er en stor glæde for menighedsrådet at kunne orientere om, at Lone Henriksen er blevet ansat som sognemedhjælper fra den 1. august 2020. Lone er kendt og bosat i Øster Snede Sogn og har sin hovedbeskæftigelse som lærer ved Lindved Skole.

Lone Henriksen afløser Lisette Vestergaard, som har ønsket at gå ned i tid svarende til det timetal, hun har haft som sognemedhjælper i Øster Snede.

 

 

Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00

Velkommen til valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00

Der er i år valg til menighedsrådet. Efter de nye regler vælges medlemmerne på en valgforsamling svarende til det opstillingsmøde, som i en længere årrække har været afholdt i Øster Snede for sammensætning af et menighedsråd for de kommende fire år.

Efter den nye valgform finder menighedsrådsvalget sted på følgende måde:

Efter det afholdte orienteringsmøde den 9. juni 2020 er der valgforsamling tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Mødet vil blive offentligt annonceret. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Loven gør det muligt, at der eventuelt efterfølgende udløses et afstemningsvalg, hvis der senere indleveres en liste med kandidater og stillere. 

Præstentationen af de nye regler for valg af medlemmer til meninghedsråd, som blev gennnemgået på mødet den 9. juni 2020, kan ses her: Valgforsamling 2020.

Godt nyt om gudstjenester

Som led i den gradvise åbning af samfundet er kirker og sognegårde igen åbne fra mandag den 18. maj 2020 under iagttagelse af hygiejne- og afstandskrav.

Der må være op til 66 kirkegængere ad gangen i kirken. Dertil kommer kirkebetjeningen.

Gudstjenesterne følger de tidspunkter, som angivet i kirkebladet og her på hjemmesiden.

Velkommen til gudstjenester i den kommende tid!

Babysalmesang

Under lukning af kirken er det muligt at være til video-babysalmesang i Øster Snede Kirke.

Sangblad med sange fra babysalmesang kan downloades her.

Gudstjenester på hjemmesiden

Øster Snede Kirke tilbyder mulighed for at de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se en gudstjeneste direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejehjem, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de seneste tre søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

19jul kl. 10:30

Højmesse

Karl Lund, Skjern

19jul kl. 10:30
26jul kl. 14:00

Højmesse

Sune Skarsholm, Løsning

26jul kl. 14:00
02aug kl. 10:30

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

02aug kl. 10:30
05aug kl. 15:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

05aug kl. 15:00