Godt nyt om gudstjenester

Som led i den gradvise åbning af samfundet er kirker og sognegårde igen åbne fra mandag den 18. maj 2020 under iagttagelse af hygiejne- og afstandskrav.

Der må være op til 66 kirkegængere ad gangen i kirken. Dertil kommer kirkebetjeningen.

Gudstjenesterne følger de tidspunkter, som angivet i kirkebladet og her på hjemmesiden.

Velkommen til gudstjenester i den kommende tid!

Babysalmesang

Under lukning af kirken er det muligt at være til video-babysalmesang i Øster Snede Kirke.

Sangblad med sange fra babysalmesang kan downloades her.

Gudstjenester på hjemmesiden

Øster Snede Kirke tilbyder mulighed for at de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se en gudstjeneste direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejehjem, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de seneste tre søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

03jun kl. 15:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

03jun kl. 15:00
07jun kl. 10:30

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

07jun kl. 10:30
14jun kl. 09:00

Højmesse

Helga Bendfeldt

14jun kl. 09:00
17jun kl. 15:00

Plejehjemsgudstjeneste

Anders Dalgaard

17jun kl. 15:00