Velkommen til påskens gudstjenester

Gudstjenesterne i påsken har hvert sit særlige præg:

Palmesøndag søndag den 14. april kl. 9.00 med Jesu indtog i Jerusalem

Skærtorsdag med indstiftelse af nadveren den 18. april kl. 19.00 er der kun tændt levende lys i kirken.

Langfredag med Jesu korsdød den 19. april kl. 10.30 er der ikke tændt lys i kirken, som er pyntet med kristtjørn.

Påskedag fejres Jesu opstandelse den 21. april kl. 10.30 hvor kirken er pyntet op til fest, og musikken ledsages af trompetsolist.

2. påskedag den 22. april kl. 10.30 fortsættes den glædelige påskefejring.

Gudstjenester på hjemmesiden

Øster Snede Kirke tilbyder mulighed for at de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se en gudstjeneste direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejehjem, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de seneste tre søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

21apr kl. 10:30

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

21apr kl. 10:30
22apr kl. 10:30

Højmesse

Anders Dalgaard

22apr kl. 10:30
24apr kl. 14:00

Nadvergudstjeneste

Anders Dalgaard

24apr kl. 14:00
28apr kl. 10:30

Højmesse

Anders Dalgaard - Børnekirke under prædikenen

28apr kl. 10:30