Se gudstjenester på nettet

Da det indtil videre ikke er muligt at samles til gudstjenester i Øster Snede Kirke, vil der blive afholdt korte gudstjenester kun med deltagelse af kirkens personale alle søndage og helligdage kl. 10.30. Disse gudstjenester kan ses på nettet direkte eller efterfølgende. 

Klik på fanebladet Se søndagens gudstjeneste - klik på Direkte transmission mens gudstjenesten afholdes eller efterfølgende på den pågældende søndag.

Aflysning af aktiviteter

Øster Snede Kirke følger de udmeldte retningslinjer om, at alle offentlige indendørs aktiviteter er indstillet.

Det er derfor indtil videre ikke muligt at fortsætte med

  • minikonfirmander
  • babysalmesang
  • musikalsk legestue.

Følgende aktiviteter i april 2020 er aflyst

  • Plejehjemsgudstjeneste onsdag den 1. april
  • Middag og fællesskab for enlige onsdag den 1. april
  • Plejehjemsgudstjeneste onsdag den 15. april
  • Nadvergudstjeneste onsdag den 22. april
  • Koncert med Northern Assembly den 30. april

Gudstjenester på hjemmesiden

Øster Snede Kirke tilbyder mulighed for at de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se en gudstjeneste direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejehjem, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de seneste tre søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

05apr kl. 10:30

Video-gudstjeneste

Anders Dalgaard

05apr kl. 10:30
09apr kl. 10:30

Video-gudstjeneste

Anders Dalgaard

09apr kl. 10:30
10apr kl. 10:30

Video-gudstjeneste

Anders Dalgaard

10apr kl. 10:30
12apr kl. 10:30

Video-gudstjeneste

Anders Dalgaard

12apr kl. 10:30