Juleafslutning vuggestuer, dagplejere og børnehaver

Festlige juleafslutninger med glade børn fra børnehaver onsdag den 5. december samt vuggestuer og dagplejere torsdag den 6. december

Pastor Benjamin Kobborg vikar for Anders Dalgaard

Sognepræst Anders Dalgaard er blevet bevilget studieorlov i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2018. Biskoppen har ansat pastor Benjamin Kobborg som vikar for Anders Dalgaard under orloven.

Benjamin Kobborg, 40 år, bosiddende i Lystrup nord for Aarhus sammen med sin familie bestående af hustru og to børn. 

Benjamin Kobborg blev færdig som cand.theol. i 2007 og har siden dengang dels været i Grønland og dels arbejdet en del år i den kirkelige organisation Afrika InTouch (Mission Afrika). Derudover har han af et par omgange også fungeret som præst. Først i 2009, hvor han blev ordineret, og lige nu er han i et vikariat i Sahl-Gullev-Bjerringbro i Viborg Stift.

Ved siden af præstegerningen har Benjamin Kobborg fra tid til anden været ekstern underviser på 3K-uddannelsen og Diakonhøjskolen i VIA regi, ligesom han er uddannet metakognitiv psykoterapeut.

Benjamin Kobborg mødte menighedsrådet den 15. august, hvor han gav udtryk for, at han glæder sig til at møde menigheden og samarbejdet med kirkens medarbejdere og menighedsråd. 

Benjamin Kobborg kan træffes på telefon 29 72 29 59 og på mail: kobborg@gmail.com.

Gudstjenester på hjemmesiden

Efter indkøring af AV-udstyr i kirken er der nu adgang til at se de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se gudstjenesten direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejecenter, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de tre seneste søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

16dec kl. 09:00

Højmesse

Helga Bendfeldt

16dec kl. 09:00
21dec kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste

Benjamin Kobborg

21dec kl. 10:30
23dec kl. 10:30

Højmesse

Benjamin Kobborg

23dec kl. 10:30
24dec kl. 11:00

Julegudstjeneste

Benjamin Kobborg

24dec kl. 11:00