Lovsangsgudstjeneste søndag den 28. oktober kl. 19.00

Øster Snede Kirke inviterer til lovsangsgudstjeneste søndag den 28. oktober kl. 19.00. Lovsangsgudstjenesten forestås af musikgruppen PåVej. Musikgruppen er knyttet til valgmenigheden Aarhus Bykirke. Glæd jer til en oplivende og opbyggelig lovsang i Øster Snede Kirke.

Det er muligt at gå på YouTube for at høre noget af gruppens sang og musik, f.eks. ”Jeg er liv for dig” og ”Du følger Herre”. 

Samme dags formiddag er der højmesse i kirken kl. 10.30.

Pastor Benjamin Kobborg vikar for Anders Dalgaard

Sognepræst Anders Dalgaard er blevet bevilget studieorlov i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2018. Biskoppen har ansat pastor Benjamin Kobborg som vikar for Anders Dalgaard under orloven.

Benjamin Kobborg, 40 år, bosiddende i Lystrup nord for Aarhus sammen med sin familie bestående af hustru og to børn. 

Benjamin Kobborg blev færdig som cand.theol. i 2007 og har siden dengang dels været i Grønland og dels arbejdet en del år i den kirkelige organisation Afrika InTouch (Mission Afrika). Derudover har han af et par omgange også fungeret som præst. Først i 2009, hvor han blev ordineret, og lige nu er han i et vikariat i Sahl-Gullev-Bjerringbro i Viborg Stift.

Ved siden af præstegerningen har Benjamin Kobborg fra tid til anden været ekstern underviser på 3K-uddannelsen og Diakonhøjskolen i VIA regi, ligesom han er uddannet metakognitiv psykoterapeut.

Benjamin Kobborg mødte menighedsrådet den 15. august, hvor han gav udtryk for, at han glæder sig til at møde menigheden og samarbejdet med kirkens medarbejdere og menighedsråd. 

Benjamin Kobborg kan træffes på telefon 29 72 29 59 og på mail: kobborg@gmail.com.

Gudstjenester på hjemmesiden

Efter indkøring af AV-udstyr i kirken er der nu adgang til at se de seneste tre søndages gudstjenester på hjemmesiden. 

Det er også muligt at se gudstjenesten direkte, mens den afholdes. Det er den mulighed, som benyttes på Øster Snede Plejecenter, hvor søndagens gudstjeneste kan ses i dagligstuen.

På hjemmesiden går man til punktet ”Se søndagens gudstjeneste” i højre spalte, hvorefter man kan vælge søndagens direkte transmission eller en af de tre seneste søndages gudstjenester. 

Menighedsrådet håber, at disse muligheder for at se gudstjenester hjemme i særlig grad kan blive til glæde og velsignelse for dem, som har vanskeligt ved at deltage i søndagens gudstjenester.

Gudstjenester

21okt kl. 10:30

Højmesse

Helga Bendfeldt

21okt kl. 10:30
24okt kl. 15:00

Plejehjemsgudstjeneste

Benjamin Kobborg

24okt kl. 15:00
28okt kl. 10:30

Højmesse

Benjamin Kobborg

28okt kl. 10:30
28okt kl. 19:00

Lovsangsgudstjeneste

Musikgruppen "På Vej"

28okt kl. 19:00