Konfirmander

På 7. klasses niveau tilbydes det kendte undervisnings forløb: konfirmandundervisning, hvor konfirmanderne stifter bekendtskab med og bliver fortrolig med med kirkens gudstjeneste og den kristne børnelærdom.

Konfirmandundervisningen indeholder emner som: gudstjenestens liturgi, de 10 bud, trosbekendelsen forskellige led, dåb og nadver, bøn og salmesang og i særdeleshed bibelens egen fortællinger om Jesu liv, død og opstandelse. 

Der er i Øster Snede tradition for, at konfirmanderne fra Bøgballe Friskole konfirmeres den første søndag i maj. og konfirmanderne fra Løsning Skole, som tidligere har gået på Øster Snede Skole, konfirmeres den anden søndag i maj.

Fra og med skoleåret 2020-2021 flyttes konfirmationsforberedelsen fra 7. klasse til 8. klasse. Første konfirmation i 8. klasse bliver i maj 2021. Der bliver således ingen konfirmationsforberedelse i skoleåret 2019-2020. De første elever, der bliver konfirmeret efter denne nyordning, bliver de elever, som går i 5. klasse i skoleåret 2017-2018.

Datoer for konfirmationer

Bøgballe Friskole

Søndag den 5. maj 2019

Søndag den 2. maj 2021 (8. klasse)

Søndag den 1. maj 2022 (8.klasse)

Løsning/Øster Snede Skole

Søndag den 12. maj 2019

Søndag den 9. maj 2021 (8. klasse)

Søndag den 8. maj 2022 (8.klasse)

Konfirmander Bøgballe 2018-2019

Elever fra Bøgballe Friskole er igang med konfirmationsforberedelsen i Konfirmandhuset i Øster Snede

Konfirmander Løsning-Kragelund 2018-2019

Elever fra Løsning Skole, tidligere Øster Snede Skole, og Kragelund Efterskole er igang med konfirmationsforberedelsen i Konfirmandhuset i Øster Snede

Konfirmation søndag den 6. maj 2018

Elever fra Bøgballe Friskole blev konfirmeret i Øster Snede Kirke søndag den 6. maj kl. 9.00 og kl. 11.00. Nedenfor vises billede af de to hold hver for sig og et samlet billede af alle konfirmanderne

Konfirmation søndag den 13. maj 2018

Elever fra Øster Snede Skole/Løsning Skole blev konfirmeret i Øster Snede Kirke søndag den 13. maj kl. 10.00