Begravelse/bisættelse

Når man mister et nærtstående menneske, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med afdøde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.


Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til forskellige spørgsmål og ordne flere praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse/bisættelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Bedemanden hjælper gerne med dette.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes ud fra viden om afdødes ønsker, og hvor det skal foregå samt valg af kirkegård og gravsted. 

Samtale med præsten

Kontakt sognepræst Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, mail: adal@km.dk for aftale om tidspunkt for begravelsen/bisættelsen og tidspunkt for en samtale, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdødes liv.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.