Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. 
Barnet bliver døbt på den kristne tro og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en gave fra Gud til barnet. Som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne. 
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Når jeres barn skal døbes, kontakter I sognepræst Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, mail: adal@km.dk for aftale om tidspunkt for dåben og dåbssamtalen.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal tilse, at barnet vokser op i den kristne tro. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. 
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til sognepræst Anders Dalgaard. Gudfaderen eller gudmoderen er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af forældrene eller af fadderne.

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født. Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside (link) kan du finde en liste over godkendte fornavne.