Fødsel/navngivning

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. I kan anmelde jeres barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. 

Barnet kan blive navngivet ved dåb i Folkekirken eller i et anerkendt trossamfund. Barnet kan også navngives digitalt på borger.dk