Du er her: 

Kirkebladet kan læses her

Kirkebladet udgives af Øster Snede Menighedsråd og udkommer fire gange om året i månederne marts, juni, september og december.

Kirkebladet omdeles af frivillige til alle husstande i Øster Snede Sogn.

Kirkebladet redigeres af Anders Dalgaard (ansv. red.), Verner Rud Nielsen, Lenette Ude Blond, Lene Thomsen og Anna Marie Lauridsen.

Læs nyeste udgave af kirkebladet - klik på billedet: