Aftale om gravstedsvedligeholdelse

Vedligeholdelse af et gravsted påhviler gravstedsindehaveren gennem hele fredningsperioden, som er 30 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder. Hække og grønne områder vedligeholdes og klippes af graveren.

Der kan indgås aftale med graveren om et års aftaler om vedligeholdelse, renholdelse, plantning af forårs- og sommerblomster samt vintergrandækning. Regning herfor udsendes en gang årligt. Der kan også med graveren aftales udført enkeltopgaver mod betaling.

Det er muligt at indgå aftale om flerårig vedligeholdelse (gravstedslegat). Det kan være aftaler, som dækker hele fredningsperioden, men kan også være færre eller flere år. I aftalen specificeres de ydelser, som skal ydes i aftaleperioden som f.eks. ren- og vedligeholdelse, forårs- og sommerblomster, buketter., kranse og vintergrandækning. Den samlede beløb for gravstedslegatet indbetales til Haderslev Stiftøvrighed.

Kontakt graver Steen K. Madsen, tlf. 21 29 86 28, eller kirkeværge Steen Boel Stidsen, tlf. 40 62 92 26, om vedligeholdelsesaftaler.

Eksempler på priser for vedligeholdelse

Kirkegårdstakster