Kirkebygningen

Der er som regel fyldt med mennesker i alle aldre, når der er gudstjeneste i Øster Snede Kirke. Søndagens gudstjeneste kl. 10.30 er traditionelt opbygget, og der er tilbud om børnekirke under prædikenen. Der er lovsang i forbindelse med altergangen. Enkelte af søndagens gudstjenester holdes kl. 9.00.

Der er 6 årlige børne- og familiegudstjenester kl. 10.30, herunder fastelavnsgudstjeneste i hallen ved Øster Snede Skole og friluftsgudstjeneste ved Spejderhuset.

Øster Snede Kirke byder også på babysalmesang for de allermindste, musikalsk legestue for de 1-3-årige og minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse.

Det frivillige, kirkelige arbejde (Indre Mission, spejdere, ydremissionskredse mm.) ses som en del af kirkens menighedsarbejde.

Nationalmuseets beskrivelse af Øster Snede Kirke

Som led i det store og med omfattende værk med beskrivelse af Danmarks kirker har Nationalmuseet i 2014 været i Øster Snede for at gennemgå Øster Snede Kirke. Resultatet heraf kan læses her

Orgel med pibestemmer og digitale stemmer

I det sene efterår 2016 blev kirkens orgel med 8 pibestemmer udvidet med 30 digitale stemmer. Der blev opsat et nyt spillebord, hvorfra der kan spilles på såvel pibestemmerne som på de digitale stemmer. Der kan fortsat spilles på pibeorglet som hidtil.