Kirkegårdsvedtægt

Kirkegården tilhører Øster Snede Kirke og bestyres af menighedsrådet.

Den daglige drift af kirkegården varetages af graveren.

Kirkegårdens brug og drift er underlagt kirkegårdsvedtægten, som kan læses her:

Kirkegårdsvedtægt