Kirkeliv

Der er som regel fyldt med mennesker i alle aldre, når der er gudstjeneste i Øster Snede Kirke. Søndagens gudstjeneste kl. 10.30 er traditionelt opbygget, og der er tilbud om børnekirke under prædikenen. Der er lovsang i forbindelse med altergangen. Enkelte af søndagens gudstjenester holdes kl. 9.00.

Der er 6 årlige børne- og familiegudstjenester kl. 10.30, herunder fastelavnsgudstjeneste i hallen ved Øster Snede Skole og friluftsgudstjeneste ved Spejderhuset.

Øster Snede Kirke byder også på babysalmesang for de allermindste, musikalsk legestue for de 1-3-årige og minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse.

Det frivillige, kirkelige arbejde (Indre Mission, spejdere, ydremissionskredse mm.) ses som en del af kirkens menighedsarbejde.