Du er her: 

Ny i kirken

Øster Snede Kirke og Sogn er præget af et rigt gudstjenesteliv og et omfattende og vidtforgrenet menighedsliv, som i kort form er beskrevet nedenfor.

Gudstjenester

Igennem mange generationer har der været en stor og trofast søgning til gudstjenester i Øster Snede Kirke – og det er der stadigvæk. Den store og smukke kirke er ofte fyldt med mennesker i alle aldre, og ved gudstjenesterne kl. 10.30 er der børnekirke under prædikenen.

De ordinære gudstjenester er traditionelt opbygget, og ofte synges der lovsange under altergangen. Det er organist og kirkekor, der tilrettelægger lovsangen. 

Der er 6 gange om året børne- og familiegudstjeneste på den søndagsgudstjenestens plads. Et lille udvalg af dygtige lægfolk hjælper ved at skabe og målrette disse gudstjenester til børn og børnefamilier.

I løbet af året indbydes ældre tre gange til eftermiddagsmøde i kirken/konfirmandhuset.

Der afholdes 2-3 årligt en eftermiddagsgudstjeneste en hverdag kl. 14.00, hvor nadverfejringen er det centrale. Gudstjenesten henvender sig særligt til de ældre, gangbesværende og handicappede, der har svært ved at komme til alters ved en almindelig søndags gudstjeneste. 

Ud fra kirken arrangeres i juni måned en sogneudflugt.

Øster Snede Kirke tilbyder tillige kirkehøjskole i form af fire foredragsaftener i samarbejde med Løsning, Korning og Ølsted sogne.

Børn og unge i kirken

Udover børne- og  familiegudstjenester tilbyder Øster Snede Kirke babysalmesang for børn i alderen 0 -10 måneder. Det er en oplagt mulighed for at synge salmer og sange i det smukke kirkerum sammen med sit barn. Babysalmesang styrker barnets udvikling gennem stimulering af sanser.

Øster Snede Kirke tilbyder tillige musikalsk legestue for 1-2 årige børn. Mødre/fædre kan udfolde sig sammen med sit barn med sansestimulerende sang og musik.

For børn i 3. klasse tilbydes i forårsmånederne et minikonfirmandforløb.

Børnene i 4. klasse inviteres til at synge julen ind i begyndelsen af december ved en kort gudstjeneste i kirken og efterfølgende aftensmåltid i Konfirmandhuset.

Menighedsliv

Stort set alle landets frivillige, kirkelige foreninger er repræsenteret i Øster Snede Sogn i form af lokale foreninger og engagement i landsdækkende foreninger.

Menighedsrådet betragter foreningernes arbejde som det meget væsentlige og betydningsfulde menighedsarbejde til kristent fællesskab, personlig opbyggelse, mission, undervisning, omsorg, hjælp til nødlidende mv. Menighedsrådet tilbyder derfor ikke aktiviteter, som allerede er tilgodeset af de kirkelige foreninger.

Der er i sognet to lokale foreninger af Indre Mission, som samles henholdsvis i Kragelund Missionshus og i Klippen – Øster Snede Missionshus. Udover deltagelse i møder tilbyder de to indre missions samfund deltagelse i bibelkredse.

Kernefællesskabet holder sine møder i Spejderhuset. Kernefællesskabet er tilsluttet Dansk Oase, som er en karismatisk bevægelse, baseret på Folkekirkens bekendelsesskrifter.

For børn og unge er der mulighed for at være spejder. I Spejderhuset i Øster Snede samles mange børn i såvel De grønne pigespejdere som i KFUM Spejderne. Det er spejderne, der står fanevagt til børne- og familiegudstjenesterne.

Mange i sognet har gennem mange år taget ansvar for ydre mission, dvs. at række evangeliet i ord og handling til mennesker, der lever i fattigdom udover jorden. Der er lokale kredse i sognet af Danmission, Mission Afrika og Promissio. Derudover støtter enkeltpersoner andre missionsselskaber.

Frivillige forestår den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Udover de nævnte er mange i sognet engageret i øvrige kirkelige foreninger som f.eks. Soldatermissionen, Kristeligt forbund for studerende, Menighedsfakultetet, Bibelselskabet, KLF Kirke & Medier mv.

Der kan søges information om de forskellige foreninger under fanebladet Links til kirkelige foreninger.

Kontaktpersoner til de forskellige foreninger er angivet i Kirkebladet. Ønsker om kontakt til andet kirkeligt arbejde kan rettes til sognepræst Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, mail: adal@km.dk, som kan videreformidle kontakten til de rette personer.