Bliv besøgsven!

Menighedsrådet ønsker at tilbyde besøgstjeneste ud fra Øster Snede Kirke. 

En besøgsven er knyttet til en bestemt person, som ønsker besøg (besøgsvært). Det nærmere omfang og indhold af besøg aftales mellem besøgsven og besøgsvært. Det kunne være en time om ugen eller hver 14. dag. Indholdet kan være almindeligt samvær, oplæsning, et spil, en gå- eller køretur eller hvad besøgsværten  har lyst til. En besøgsven har tavshedspligt med de oplysninger, vedkommende kommer i besiddelse af gennem besøgene.

Hvis du ønsker at blive besøgsven eller at få en besøgsven, skal du kontakte sognemedhjælper Lisette Vestergaard, tlf. 24 42 76 09 eller sognepræst Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11.